من مجید محمدی شاهد هستم ، یک تدوینگر فیلمبردار و عکاس ،
این موشن گرافی رو برای شب یلدا درست کردم سعی کردم شکل خوبی داشته باشه
انارها به صورت 3D نیستند فوتیج هستند ولی سعی کردم در این موشن گرافی با به کاربردن تکنیک هایی بُعد کار حفظ بشه ،
امیدوارم جالب شده باشه
مجید محمدی شاهد